Gelişmiş Arama

Sistem yöneticileri, oturum açarak ilgili dokümanı görebilirler.

Oturum aç

Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

2,4-Diamino-6-Hydroxypyrimidine Based Poly(azomethine-Urethane): Synthesis and Application as a Fluorescent Probe for Detection of Cu2+ in Aqueous Solution

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.