Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞıhmantepe, Aydın
dc.contributor.authorYalnız, Talha
dc.date.accessioned2021-06-05T19:48:45Z
dc.date.available2021-06-05T19:48:45Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationYalnız, Talha. (2020). Analysis of OCIMF SIRE VIQ inspection observations with fuzzy DEMATEL and fuzzy TOPSIS methods: The most common observations and solution suggestions. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Piri Reis Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12960/70
dc.descriptionYÖK Tez No: 656979en_US
dc.descriptionYüksek Lisansen_US
dc.description12.07.2021 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır.en_US
dc.description.abstractTarih öncesi çağlardan beri deniz taşımacılığı her zaman dünya ticaretinin önemli bir kısmından sorumlu olmuştur. Şu anda dünya ticaretinin %90'ı deniz yoluyla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca büyük miktarda hammadde taşıma kapasitesi, güvenilirliği, uygun maliyeti ve çevre dostu olması sayesinde sektörün önemi istikrarlı bir şekilde artmaktadır. Ancak deniz taşımacılığının önemli bir kolu olan tankerler taşıdıkları kargo açısından tehlikeli bir taşıma aracıdır. Bu nedenle kargo operasyonu, seyrüsefer, emniyet, güvenlik ve sağlık süreçlerine ilişkin bazı denetim mekanizmaları oluşturulmuştur. Bunların içerisinde bayrak devleti denetimi ve liman devleti denetimi iki ana denetleme mekanizmasıdır. Bununla birlikte, tanker taşımacılığı diğer deniz taşımacılığı araçlarına kıyasla daha tehlikeli olduğundan, gemi güvenliği açısından emin olmak için bazı ek kontrol mekanizmalarına ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, tankerler üzerinde yapılan SIRE VIQ denetimlerinde en çok gözlenen uygunsuzluklar ve bu uygunsuzlukların nedenleri ve alternatif çözümler kantitatif yöntemler yardımıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Çok sayıda sorunu etkileyen faktörleri veya kriterleri analiz etmek ve problem çözme için farklı seçenekler arasından seçim yapmak, bu seçenekleri veya alternatifleri analiz etmek ve değerlendirmek bulanık mantık yöntemi doğru bir yaklaşım olarak kabul edilebilir. Bu çalışmada, SIRE VIQ denetlemeleri sırasında bulanık mantık yöntemi kullanılarak elde edilen gözlemler, bulanık DEMATEL yöntemi kullanılarak önem derecelerine ağırlıklarına göre sıralanmıştır. Ayrıca, denetlemelerde karşılaşılan en yaygın uygunsuzluklar için sunulan çözüm önerilerini sıralamak için Fuzzy TOPSIS yöntemi kullanılmıştır. Bütünleşik yöntemlerle yapılan çalışmanın sonuçları, denetlemelerdeki uygunsuzluk sayısını en aza indirmek için bir yol haritası olarak bir dizi çözüm alternatifi sunmaktadır.en_US
dc.description.abstractSea transportation has always been responsible for a good part of world trade since pre-historic times. Currently, %90 of world trade is carried out by seaborne. Besides, thanks to its capacity to carry huge volume of raw materials for industry, its reliability, reasonable cost, and environment friendliness; its popularity increases stably. However in view of cargo they carry, tanker transport is a dangerous means of transport. That's why some inspection mechanisms regarding cargo operation, navigation, safety, security and health processes have been formed. Flag State Inspection and Port State Inspection are two major methods of them. Nevertheless, as tanker transport is more hazardous compared with other means of sea transport, some additional control mechanisms are required so as to make sure in terms of ship safety. In this study, the most common observed remarks of SIRE VIQ inspections made on tankers and the reasons of remarks and alternative solutions for these remarks are tried to be determined with the help of quantitative methods. Analyzing the factors or criteria that affect a large number of problems and choosing between different options for problem solving, and analyzing and evaluating these options or alternatives fuzzy logic method can be considered as a correct approach. In this study observations gained via use of fuzzy logic method during the SIRE inspections are classified according to fuzzy DEMATEL. Further, Fuzzy TOPSIS method is used to sort solution suggestions that are offered for the most common observations. Results of the study with the integrated methods displayed a set of solution alternatives as a road map for minimizing the number of remarks in inpections.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherPiri Reis Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectDenizciliken_US
dc.subjectMarineen_US
dc.titleAnalysis of OCIMF SIRE VIQ inspection observations with fuzzy DEMATEL and fuzzy TOPSIS methods: The most common observations and solution suggestionsen_US
dc.title.alternativeOCIMF SIRE VIQ denetlemesinde tespit edilen uygunsuzlukların fuzzy DEMATEL ve fuzzy TOPSIS methodları ile analizi : En fazla karşılaşılan remarklar ve çözüm önerilerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentLisansüstü Eğitim Enstitüsü, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorYalnız, Talha
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage126en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record