Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDemirel, Ergün
dc.contributor.authorAbmdas, Manal Salem Alı
dc.date.accessioned2021-06-05T19:48:42Z
dc.date.available2021-06-05T19:48:42Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationAbmdas, Manal Salem Alı. (2018). Study on development Benghazi Port. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Piri Reis Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=T1mWGp9MngYYkCSgiJvtVgT75blwbLRfN2Oa2-voxRXQfdKWtCNANZmwlVhZWSIo
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12960/45
dc.descriptionYÖK Tez No: 545450en_US
dc.descriptionDoktoraen_US
dc.description.abstract2011 yılında Libya'da iç Savaş ve dış Müdahale sonucunda savaştan kaynaklanan büyük bir hasar ve yıkım ortaya çıkmıştır. Sürekli elektrik kesintileri nedeniyle, işletme faaliyetlerinde ve petrol gelirlerinde% 90'lık bir kayıp vardır, Ülke nüfusunun üçte biri mülteci olarak Tunus'a kaçmıştır. Ülkenin ana gelir kaynağı olan petrol üretimi günde 1,6 milyon varilden beş yıl süren iç savaş ve sivil düzensizlik sonucu 900 bin varile düşmüştür, Periyodik ekonomik ve politik krizlere rağmen, yakın gelecekte ekonomik faaliyetin yeniden düzene gireceği beklenmekte olup, özellikle kentsel alanların yeniden inşası ve altyapı tesislerinin süratle onarılması beklenmektedir. Deniz ulaştırması bir ülkenin küresel ticarete katılabilmesi için hayati öneme haizdir. Limanlar ülke taşımacılığında hayati bir rol oynamaktadır, Çünkü limanlar deniz taşımacılığı ülke içindeki taşımacılığın bağlantı noktasıdır, Limanlar olmazsa ne ülke içi ne de küresel ticaret olamaz. Bingazi limanı Trablus limanından sonra Libya'nın ikinci en büyük limanı olup; doğu ve güney Libya'yı kapsayan geniş bir alana hizmet vermektedir, Bingazi kenti ticaret ve nüfus bakımından ülkenin doğudaki en büyük şehri ve bölgenin hinterlant merkezidir. Çalışmanın amacı Libya'nın mevcut ve gelecekteki gereksinimlerini karşılamak için, özellikle inşaat işleri alanında Bingazi limanının iyileştirilmesi için gerekli çalışmaların hazırlanmasıdır. Bu çalışma, Libya'nın mevcut ve gelecekteki lojistik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir değerlendirme ile başlamaktadır. Daha sonra Libya ekonomisinde Bingazi Limanı'nın rolü dikkate alınarak, liman geliştirme gereksinimlerini tartışılacaktır. Bu gereksinimler ışığında, limanın gelecekteki görünümünü şekillendirmek üzere bir Mimari Tasarım Çalışması geliştirilecektir, Bu çalışma ışığında mümkün olabilecek inşaat gereksinimleri göz önüne alınacaktır. Bu çalışma, önümüzdeki on yılda Libya ekonomisinin ihtiyaçlarını karşılamak için Bingazi limanının gelişimine yönelik gelecek çalışmaları tanımlamayı amaçlayan bir başlangıç çalışmasıdır.en_US
dc.description.abstractAs result of the Civil War and Foreign Intervention in Libya in 2011, damage and disorder from war has been considerable. There are frequent electric outages, little business activity, and a loss in revenues from oil by 90%. A third of country's population has fled to Tunisia as refugees. Main source of country, oil production has fallen from 1.6 million barrel per day to 900,000 in five years of war and civil disturbance. Despite periodic economic and political crisis, a considerable emerge of economic activity is expected in the near future in particular reconstruction of urban areas and infrastructure is expected soon. Shipping is one of the most important forms of transportation for global trade. Ports play an important and vital role in maritime transport chain, because it represents the link between road transport and maritime transport, in addition cannot be global trade that have an affair in absence of ports. Benghazi port acquires importance and distinction of being a key ring and a centre link between many of regional countries in field of various economic transactions. Benghazi port is the second largest ports in Libya after the port of Tripoli and advantage of the port it serves a wide and large area includes eastern and southern Libya, and extend to west (Ras- Lanuf area), because importance economic and commercial of Benghazi city and as the largest also most important east cities of country and the second Libyan cities in terms of population The aim of study is preparation of studies to improve Benghazi port in particular in civil works, to meet existing and future requirement of the Libya. This study starts evaluation of economic activities which lead in understanding the logistics requirements of Libya as well as major difficulties in the different type of logistics operations. Then role of Benghazi Port in Libyan economy will be discussed to define port development requirements. In the light of these requirements an architectural design Study will be improved to shape future posture of the port. Based on this future posture possible civil work requirements will be considered. This is an initial study which aims to define future works for development of Benghazi port to meet requirements of Libyan economy in next decade.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherPiri Reis Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDeniz Bilimlerien_US
dc.subjectMarine Scienceen_US
dc.subjectDenizciliken_US
dc.subjectMarineen_US
dc.subjectUlaşımen_US
dc.subjectTransportationen_US
dc.subjectDeniz ekonomisien_US
dc.subjectMarine economyen_US
dc.subjectDeniz işletmeciliğien_US
dc.subjectMaritime businessen_US
dc.subjectDeniz jeolojisien_US
dc.subjectMarine geologyen_US
dc.subjectDeniz kıyılarıen_US
dc.subjectSea coastsen_US
dc.subjectLiman inşaatlarıen_US
dc.subjectPort constructionen_US
dc.subjectLiman planlamasıen_US
dc.subjectPort planningen_US
dc.subjectMimari gelişimen_US
dc.subjectArchitectural developmenten_US
dc.subjectUlaştırmaen_US
dc.subjectTransportationen_US
dc.subjectUlaştırma mühendisliğien_US
dc.subjectTransportation engineeringen_US
dc.subjectUlaşım planlamasıen_US
dc.subjectTransport planningen_US
dc.titleStudy on development Benghazi Porten_US
dc.title.alternativeBingazi Limanı'nın geliştirme çalışmalarıen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.departmentLisansüstü Eğitim Enstitüsü, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorAbmdas, Manal Salem Alı
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage180en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record