Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇeşmeci, Nazmi
dc.contributor.authorKocaman, Fehmi
dc.date.accessioned2021-06-05T19:48:43Z
dc.date.available2021-06-05T19:48:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationKocaman, Fehmi. (2020). Effects of risk management practices for prevention of ferry accidents. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Piri Reis Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPH1ywE2a-PxnvcR-S-zHdc50hNVsmPjqcJvU5cRptoAqO
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12960/56
dc.descriptionYÖK Tez No: 619754en_US
dc.descriptionYüksek Lisansen_US
dc.description.abstractDeniz seyrüseferlerinin bir kara taşımacılığı ulaşımından çok farklı olduğu aşikârdır. Denizde mevcut olan bu spesifik farklılıklar gemiler üzerinde çeşitli risk faktörleri içermektedir. Deniz ortamında gemilerin neden olduğu birçok kaza yaşanmakta, bu kazalar sonucunda çevre üzerinde de ciddi problemler oluşmaktadır. Bu şartlar altında denizde meydana gelen kazaları azaltmak, can ve mal kaybının önüne geçmek, kaza neticesinde oluşabilecek çevre felaketlerini engellemek için çözüm üretmek önemli bir araştırma alanı haline gelmiştir. Diğer deniz araçlarının yanı sıra feribotlar, özellikle nehirlerde ve yakın deniz alanlarında, üzerinde köprüsü olmayan veya olsa da alternatif olarak adalar denizleri için önemli bir ulaşım aracı görevi görmektedir. Feribotlar insan odaklı ulaşım sağlamaları nedeniyle de özel bir önem taşımakta, bu gemilerdeki küçük kazalar bile büyük can kayıplarına neden olabilmektedir. Bu kazaların önlenmesi veya minimize edilmesinde başvurulan çeşitli yöntemler arasında risk yönetiminin özel bir yeri olduğu değerlendirilmektedir. Bu tez çalışmasında bu konudaki uluslararası mevzuat ve bu güne kadar geliştirilmiş olan yöntemler incelenerek yaşanmış olan feribot kazaları ayrıntılı olarak ele alınmış feribot kazalarıyla ilgili sebeplerin ortadan kaldırılması / azaltılması için risk yönetimi yaklaşımlarının uygulanmasının önemi belirtilmiştir. Bu kapsamda dünya ve Türkiye koşullarındaki feribot kazaları ayrı ayrı olay incelemesine tabi tutulmuş ve yapılacak müteakip çalışmalar için referans sağlanmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe navigation through sea is different from the ones happened over a road. These specific differences present at sea are various risk factors on ships. The sea environment encounters with many different accidents because of ships. Serious problems can arise in the environment due to the effects of which are caused by the ships. In this manner, it is an important research approach to reduce the accidents that occur in the sea, to prevent the loss of life and property, and to provide solutions to prevent environmental disasters that can occur in the event of an accident. Among the other types of vessels, Ferryboats provide a critical mode of transportation for especially within rivers and close sea areas that have no bridge on it and in archipelagic islands. Ferryboats are very special type of vessels because they make people-based transportation. In such ships, even small accidents can cause great loss of life. As associated with the explanations, subject of this dissertation study is associated with ferry accidents. In detail, the study aims to focus on applying the risk management in ferry accidents at sea. Within this aim, ferry accidents have been explained in detail and more consideration was given to the benefits of applying risk management approaches to overcome the issues regarding to ferry accidents occurred at sea. In this thesis study, the international legislation in this subject and the methods developed up to this date are examined and the importance of applying risk management approaches to remove / reduce the causes of ferry accidents is mentioned. At this point, the problems were evaluated separately in the conditions of World and Turkey. Through the study, it has been examined the recent literature in detail and tried to provide a comprehensive reference for the researchers interested in the related subject / sub-subjects of the study.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherPiri Reis Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDenizciliken_US
dc.subjectMarineen_US
dc.subjectRisk yönetimien_US
dc.subjectRisk managementen_US
dc.titleEffects of risk management practices for prevention of ferry accidentsen_US
dc.title.alternativeFeribot kazalarının önlenmesinde risk yönetimi uygulanmasının etkilerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentLisansüstü Eğitim Enstitüsü, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorKocaman, Fehmi
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage82en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record